scrie-ne:            office@stiriph.ro

 

ULTIMA ORA:

 

 

Vremea in decembrie......ce ne asteapta

 

 

FSUKHSDF SFIS;DFJ SDF;OSDJF SDOIFJ SIOFJSD FOSIDFJSD

 

 

AZI ASA SI MAINE SI POIMAINE TOT ASA SI ASA

 

 

 

 

 

 

Stiri de Prahova

-stirile tale zi de zi-

 
www.stiriph.ro
Stiri de Prahova
-stirile tale zi de zi-

www.stiriph.ro
Stiri de Prahova logo

     Primăria Municipiului Ploieşti, prin Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare, informează părinții copiilor defavorizați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial din municipiul Ploiești că, începând cu data de 03.09.2020, ora 8:30, la Serviciul ajutoare încălzire, programe şi incluziune sociala, care are sediul în Ploiești, str. Văleni, nr.33, se primesc cererile pentru obținerea tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional cu valoarea nominală de 500 lei/an școlar, acordat din fonduri externe nerambursabile, potrivit O.U.G. nr. 133/2020.

     Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii/ grădiniței.

    Primaria Ploiesti acorda ajutoare sociale parintilor cu copii la scoala de 500 lei

rafila decese covid
02 septembrie 2020

Ultimele stiri:

Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:

- să aibă domiciliul/reședința pe raza municipiului Ploiești;

- venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna IULIE a acestui an sa fie de 1.115 lei (pentru elevii din ciclul primar și gimnazial), respectiv 284 lei (pentru preșcolari);

- să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală.

 

     Pentru anul şcolar 2020-2021 cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 03.09.2020 – 10.09.2020, în intervalul orar 8,30 – 16,00 pe Strada Văleni, nr. 32, (clădirea din spatele sediului S.G.U.), însoţite de următoarele acte doveditoare:

- acte de identitate ale părinților /reprezentantului legal ( în original și copie);

- certificatele de naștere ale copiilor ( original și copie) ;

- dovada înscrierii la grădiniță/ școală ;

- certificat de căsătorie părinți în original și copie ( după caz) ;

- acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz) ;

- cerere tip.

 

 

sursa Comunicat Primaria Ploiesti

           foto: redactia                                  autor: redactia stiriph.ro

foto: stiriph.ro                           autor: redactia

Site web creat de redactia stiriph.ro

Copyright 2019 Stiri de Prahova